USLOVI KORIŠĆENJA

Enterprise Rent-A-Car
Websajt Uslovi korišćenja
Poslednje azurirano: July 2022


UVOD

Perla RC pruža ovu web lokaciju („Sajt“) u korist svojih filijala i njihovih licenci/franšiza koje upravljaju sistemima Enterprise Rent-A-Car, National Car Rental i Alamo Rent A Car („Mi“, „Naši“ ili „Mi“) . To je za vašu upotrebu, podložno ovim Uslovima korišćenja i svim važećim zakonima i propisima. Pažljivo pročitajte ove Uslove korišćenja. Pristupanjem i/ili korišćenjem Sajta, u potpunosti i bezuslovno prihvatate i saglasni ste da budete obavezani ovim Uslovima korišćenja. Ako se ne slažete sa njima, molimo vas da ne posjećujete i ne koristite Sajt. Zadržavamo pravo da revidiramo ove Uslove korišćenja, tako da povremeno provjeravajte da li postoje promjene. Vaše dalje korišćenje Sajta nakon objavljivanja bilo kakvih promjena ovih Uslova korišćenja predstavlja vaše prihvatanje tih promena. Ažuriranja će biti potvrđena novijim datumom poslednjeg ažuriranja na vrhu ove stranice.

KORIŠĆENJE SAJTA

Održavamo Sajt za vašu nekomercijalnu ličnu upotrebu. Vaše korišćenje Sajta u bilo koju drugu svrhu je dozvoljeno samo uz našu izričitu prethodnu pismenu saglasnost. Bez ograničavanja prethodnog, mnogi ne: (1) ne koristite Sajt na komercijalan način, uključujući distribuciju, prenos ili objavljivanje Sajta ili bilo kog njegovog sadržaja; (2) ometati korišćenje Sajta od strane drugih: (3) ometati rad Sajta ili ometati ili ometati servere ili mreže povezane sa njim; (4) mješati se u Naša prava intelektualne svojine; (5) uokviruju ili na drugi način ko-brendiraju Sajt ili bilo koji njegov sadržaj; (6) duboku vezu ka bilo kom dijelu ili Sajtu; ili (7) koristiti Sajt u bilo koju nezakonitu svrhu. Zadržavamo pravo po sopstvenom nahođenju da preispitamo ili ograničimo vaše korišćenje Sajta, bez obavještenja, iz bilo kog razloga ili bez njega, i bez odgovornosti prema vama ili bilo kojoj trećoj strani. U tom slučaju, možemo obavjestiti vašeg provajdera Internet usluga o vašim aktivnostima i preduzeti odgovarajuće pravne mjere.

IZMJENE SAJTA

Zadržavamo pravo, po sopstvenom nahođenju, da izmjenimo, suspendujemo ili ukinemo bilo koji dio Sajta u bilo kom trenutku, bez obaveštenja ili odgovornosti prema vama ili bilo kojoj trećoj strani. Takođe zadržavamo pravo, po sopstvenom nahođenju, da nametnemo ograničenja za određene funkcije i usluge.

PRAVILA PRIVATNOSTI

Vašu privatnost shvatamo veoma ozbiljno. Sve informacije dostavljene ili prikupljene preko Sajta podležu našoj politici privatnosti, čiji su uslovi uključeni u ove Uslove korišćenja

VEZE SA DRUGIM SAJTOVIMA

Sajt može da sadrži veze ka web lokacijama trećih strana. Mi ne kontrolišemo i nismo odgovorni za sadržaj ili politiku privatnosti bilo kog povezanog sajta, a uključivanje bilo koje veze na sajt ne znači da ga podržavamo.

REZERVACIJE I TRANSAKCIJE

Svi zahtjevi za rezervaciju napravljeni preko Sajta podležu našem prihvatanju, što je po našem sopstvenom nahođenju. Osim ako ne izaberete opciju plaćanja unaprijed (ako je dostupna), vi ili mi možemo da otkažemo bilo koju rezervaciju, bez obzira da li je rezervacija potvrđena ili ne, iz bilo kog razloga ili bez razloga, po vašem ili našem sopstvenom nahođenju, i bez odgovornosti prema drugima. Kliknite ovde za uslove i odredbe Pai Nov gde su dostupni. Ugovori o zakupu između nas i korisnika sajta se sklapaju isključivo u filijalama nas i naših filijala i njihovih odgovarajućih primaoca franšize.

ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE

Saglasni ste da će svako obavještenje, sporazum, objelodanjivanje ili druga komunikacija koju vam šaljemo elektronskim putem zadovoljiti sve pravne zahtjeve za komunikaciju, uključujući da takva komunikacija bude u pisanoj formi.

INTELEKTUALNA SVOJINA

Sadržaj, struktura i izgled ovog sajta, kao i programski kod („Sadržaj“) su u našem vlasništvu. Sva prava intelektualne svojine (npr. zaštitni znak i autorska prava, prava na bazu podataka) su u vlasništvu Enterprise Holdings, Inc. („EHI“) ili Vanguard Trademark Holdings, USA, LLC („Vanguard“), obje naše podružnice i zaštićene su zakonom. Sva prava zadržana. Možete da odštampate kopiju Sadržaja na svom računaru samo za svoju ličnu, nekomercijalnu kućnu upotrebu, pod uslovom da ne uklonite nikakva obaveštenja o autorskim pravima, žigovima ili drugim vlasničkim napomenama iz Sadržaja. Svaka druga upotreba sadržaja je strogo zabranjena, osim ako nemate našu prethodnu pismenu dozvolu. Sajt takođe može da sadrži sadržaj koji je u vlasništvu trećih strana, uključujući Naše oglašivače. Takav sadržaj treće strane možete da koristite samo ako je to izričito ovlastio odgovarajući vlasnik. Svi zahtjevi za dozvolu za ponovno štampanje ili korišćenje sadržaja na bilo koji drugi način treba da se upućuju menadžeru za intelektualnu svojinu, Dozvola za ponovno štampanje autorskih prava, 600 Corporate Park Drive, St. Louis, Missouri 63105 ili nicadmin@enterprise.com. Ne garantujemo da vaša upotreba materijala prikazanih na sajtu ili vezanih za njega neće narušiti prava trećih lica.

KRŠENJE AUTORSKOG PRAVA

Ako smatrate da materijali objavljeni na sajtu krše vaša prava intelektualne svojine, kontaktirajte nas na adresi Intellectual Properti Manager, Intellectual Properti Kuestions, 600 Corporate Park Drive, St. Louis, Missouri 63105 ili nicadmin@enterprise.com. Uključite: (1) elektronski ili fizički potpis osobe ovlašćene da djeluje u ime vlasnika autorskog prava ili drugog vlasničkog interesa; (2) opis djela zaštićenog autorskim pravima ili drugog zaštićenog materijala za koji tvrdite da je povređeno; (3) opis gdje se materijal nalazi na Sajtu; (4) vašu adresu, broj telefona i e-mail adresu; (5) vašu izjavu da u dobroj namjeri vjerujete da sporna upotreba nije ovlašćena od strane vlasnika autorskih prava ili drugog interesa, njegovog agenta ili zakona; i (6) vašu izjavu, da su informacije u vašem obaveštenju tačne i da ste vlasnik autorskih prava ili drugog interesa ili ste ovlašćeni da djelujete u ime vlasnika.

INTELEKTUALNA SVOJINA

ENTERPRISE, “e” logo, WWW.ENTERPRISE.COM, ENTERPRISE.COM, WE’LL PICK YOU UP, ARMS, ECARS, MONTH OR MORE, CORPORATE CLASS, EVERYDAY SALE su uključeni u familiju zaštitnih znakova i uslužnih znakova u vlasništvu EHI (ovo nije sveobuhvatna lista EHI-jevih žigova i usluga). Alamo, Alamo Rent A Car, National, National Car Rental, „Drive Happy“ i dizajn zastave su uključeni u porodicu zaštitnih i uslužnih znakova u vlasništvu Vanguarda (ovo nije sveobuhvatna lista Vanguardovih zaštitnih znakova i uslužnih znakova) . Žigovi i uslužni znaci označeni simbolom „®“ registrovani su u Kancelariji za patente i žigove SAD i u brojnim stranim zemljama. Drugi zaštitni znaci i oznake usluga koje pripadaju EHI ili Vanguard mogu biti označene simbolima „SM“ ili „TM“. Naši zaštitni znakovi i uslužni znaci se ne smiju koristiti u vezi sa bilo kojim proizvodom ili uslugom bez naše prethodne pismene dozvole. Svi drugi brendovi, žigovi i nazivi koji nisu u vlasništvu EHI-a ili Vanguard-a koji se pojavljuju na sajtu su vlasništvo njihovih vlasnika, koji mogu biti povezani, povezani sa nama ili mi ih podržavamo.
Mi ili naše pridružene kompanije imamo veliki broj nerešenih patentnih prijava, američkih i stranih, koje pokrivaju različite aspekte ovog sajta, i korisnici su upozoreni da ne kopiraju, usvajaju, koriste ili na drugi način pozajmljuju bilo koje tehnike, operacije menija ili druge funkcionalne aspekte ili karakteristike jer to može dovesti do odgovornosti za povredu patenta.

KORIŠĆENJE DOSTAVLJENIH INFORMACIJAD

Saglasni ste da smo slobodni da koristimo sve komentare, informacije ili ideje sadržane u bilo kojoj komunikaciji koju nam možete poslati, bez nadoknade, priznanja ili plaćanja vama, u bilo koju svrhu, uključujući, ali ne ograničavajući se na, razvoj, proizvodnju i marketing proizvode i usluge i kreiranje, modifikovanje ili poboljšanje Sajta ili drugih proizvoda ili usluga.

BEZ GARANCIJE

Iako se trudimo da održimo tačnost i pouzdanost Sajta, ne garantujemo niti tvrdimo da će uvijek funkcionisati ili da neće biti grešaka. Ne preuzimamo nikakvu odgovornost ili odgovornost za greške ili propuste na Sajtu ili za probleme sa njegovim radom. Vaš pristup i korišćenje Sajta su na sopstveni rizik. Bez ograničavanja prethodnog, SAJT, NJEGOVI SADRŽAJ I BILO KOJI PROIZVOD ILI USLUGA KOJI SE NUDI PREKO NJEGA SE OBEZBJEĐUJU „KAKVI JESU“ I „KAKO SU DOSTUPNI“, BEZ BILO KOJE VRSTE GARANCIJE. BILO IZRIČITE ILI PODRAZUMJEVANE, UKLJUČUJUĆI, ALI NE OGRANIČAVAJUĆI SE NA PODRAZUMJEVANE GARANCIJE O PRODAJNOSTI, PRIKLADNOSTI ZA ODREĐENU NAMJENU, NASLOVANJU I NEKRŠENJU PRAVA. Neke jurisdikcije ne dozvoljavaju isključivanje određenih garancija, tako da se gore navedeno možda ne odnosi na vas.

OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI

MI, NAŠE POVEZANE KOMPANIJE, I DIREKTORI, SLUŽBENIKE, ZAPOSLENI I AGENTI SVAKE TAKVE KOMPANIJE NEĆEMO BITI ODGOVORNI ZA BILO KOJE DIREKTNE, INDIREKTNE, SLUČAJNE, POSEBNE, POSEBNE POSLEDIČNE POSLEDICE DEJLUJTE SA SVOJIM PRISTUPOM, KORIŠĆENJEM ILI NEMOGUĆNOSTI DA BISTE KORISTILI SAJT, BILO KAKVE INFORMACIJE KOJE SE OBAVEZUJE SA SAJTA ILI BILO KOJU TRANSAKCIJU KOJE SE UNESE PREKO SAJTA.
Ništa u ovim Uslovima korišćenja ne isključuje ili ograničava vaša zakonska prava. Posebno, ništa u ovim Uslovima korišćenja ne isključuje ili ograničava našu odgovornost za smrt ili ličnu povredu uzrokovanu našim nemarom, za prevaru ili lažno lažno predstavljanje ili za kršenje bilo koje podrazumjevane garancije koje se ne mogu isključiti zakonom.

ODŠTETA

Saglasni ste da ćete nas i Naše povezane kompanije i svakog od njihovih direktora, službenika, zaposlenih i agenata obeštetiti i zaštititi od bilo kakvog potraživanja ili razloga za tužbu treće strane, uključujući razumne advokatske honorare i troškove, koji nastaju direktno ili indirektno, u cjelini ili delimično, zbog vašeg pristupa ili korišćenja Sajta ili vašeg kršenja bilo kog zakona ili prava bilo koje osobe.

SPOROVI

Ovi Uslovi korišćenja su regulisani i tumačeni su u skladu sa zakonima Engleske. Bilo koja radnja za sprovođenje ovih Uslova korišćenja može se pokrenuti u vašoj nadležnosti ili pred drugim sudovima koji imaju nadležnost za rješavanje takvih sporova. Osim tamo gdje je zabranjeno, saglasni ste da se svi sporovi, zahtjevi i uzroci djelovanja koji direktno ili indirektno proističu iz Sajta moraju rješavati pojedinačno. Svaki zahtjev ili razlog za tužbu koji imate u vezi sa Sajtom mora biti pokrenut u roku od jedne (1) godine nakon pojave tužbe ili razloga za tužbu, bez obzira na bilo koji zakon koji je u suprotnosti. Ne učestvujemo u postupku alternativnog rješavanja sporova.

ZAKLJUČAK

Ako se smatra da je bilo koja odredba ovih Uslova korišćenja nevažeća ili neprimjenljiva, ta odredba će se tumačiti u skladu sa važećim zakonom, a preostale odredbe će biti primjenjene. Naslovi su samo u referentne svrhe i ni na koji način ne definišu, ograničavaju, tumače ili opisuju obim takvog odeljka. Naš propust da sprovedemo bilo koju odredbu ovih Uslova korišćenja ne predstavlja odricanje od te ili bilo koje druge odredbe. Ovi Uslovi korišćenja predstavljaju cijeli ugovor između vas i nas u vezi sa vašim korišćenjem Sajta.

KONTAKTIRAJTE NAS

Ako imate bilo kakvih pitanja u vezi sa ovim Uslovima korišćenja, kontaktirajte nas na +382 673 38833.